خرد کردن فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه

خرد کردن: فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه لس آنجلس آشپزخانه آنجلینا جولی آنجلینا جولی

در همین بیمارستان حداقل ۴۰۹ جسد معاینه کردم

«نیم‌ساعت بعد از زلزله ۲۰۰ جسد به بیمارستان انتقال یافته شد. ۴۰۰ کشته‌ای که اعلام می‌کنند، تنها آمار قربانیان سر پل ذهاب هست. جسد تعداد زیادی از روست..

ادامه مطلب