خرد کردن فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه

خرد کردن: فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه لس آنجلس آشپزخانه آنجلینا جولی آنجلینا جولی

توقف آسپرین با زیاد کردن آنی بروز سکته دوم همراه است

مطالعه تازه نشان می دهد افرادی که علی رغم تجویز دکتر ارزش مصرف آسپرین روزانه ارزش را متوقف می کنند در معرض ریسک زیاد کردن آنی احتمال حمله قلبی و سکته هس..

ادامه مطلب