خرد کردن فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه

خرد کردن: فواره میلیون لس آنجلس آشپزخانه لس آنجلس آشپزخانه آنجلینا جولی آنجلینا جولی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ‌ کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی‌شد / نجفی خطاب به قالیباف

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به بذل و بخشش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوران مدیریت شهری گذشته انتقاد کرد.

‌ کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی‌شد / نجفی خطاب به قالیباف

نجفی خطاب به قالیباف: کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی شد

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به بذل و بخشش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوران مدیریت شهری گذشته انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدعلی نجفی، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در صفحه شبکۀ اجتماعی توییتر خود با اشاره به انبوه پیمانکاران بدهکار که بعضی کارشان به زندان کشیده شده است است به نحوه هزینه کرد منابع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در گذشته انتقاد کرد.

‌ کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی‌شد / نجفی خطاب به قالیباف

در متن توییت آمده است: “در شرایطی که شاهد تجمع پیمانکاران شهرداری که از سال ۹۰ طلبشان پرداخت نشده هستیم و بعضی از آنها بخاطر بدهی به دیگران زندانی شده است اند، می شود پول مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران را صرف امور نمایشی کرد؟ ای کاش در گذشته، آنطور بی پروا از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران هزینه های غیرضروری و بذل بخشش نمی شد.”

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به بذل و بخشش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوران مدیریت شهری گذشته انتقاد کرد.

واژه های کلیدی: ایران | انتقاد | شهردار | قالیباف | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

‌ کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی‌شد / نجفی خطاب به قالیباف

‌ کاش از جیب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران بذل و بخشش نمی‌شد / نجفی خطاب به قالیباف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs